Vi er allerede i tredje verdenskrig.

I årene 2020 til 2023 kan det går helt galt:

Da nås det øyeblikk hvor det fysiske systemet som vår verden dreier seg må

"utslippe".

Befolkningen ikke tåler tiltakene lengere, de vil ha tilbake friheten sin og begynner å stå opp mot regjeringen.

Nei, dette er ikke en gibberish.

Dette er en vitenskapelig teori om en eks-marine som fremmet det.

Les det mer enn 800 sider dokumentet i PDF-format. ------------------>>

Borgerkrigen kommer også til Europa.

USA har hatt sin borgerkrig.

Er det Europa sin tur?

«Borgerkrigen kommer til Europa», fortalte en tysk politiker til journalisten James Delingpole ifølge hans artikkel i Breitbart 16. september.

Delingpole er en anerkjent journalist som skriver for The Times, The Spectator og Daily Telegraph – og altså Breitbart.

«Politikeren vil være anonym siden slik ærlig bekymring kan medføre konsekvenser, men han repeterer bare hva mange andre har fortalt meg i private samtaler», skriver Delingpole.

Han har nylig besøkt Frankfurt, som på bakgrunn av sin tradisjon som «åpen by» er en av byene som er hardest rammet av migrasjonsbølgen.

Han forteller at selv om offentlige tall tilsier at Tyskland har tatt inn ca. 1,5 millioner migranter de seneste år, så er de uoffisielle anslagene på opp mot 3 millioner.

Delingpole beskriver «horder av muslimer, ofte med annerledes, endog fiendtlige, verdisystemer – som hverken kan eller vil integrere seg».

Årsakene varierer: ren latskap, avsky for vestlige samfunn eller et jihadistisk ønske om å tvinge Vesten til underkastelse.

Videre skriver han at tyskere – som av instinkt er høflige – forsøker så langt det lar seg gjøre å late som om alt er bra, og dette kan være årsaken til at Alternative für Deutschland (AfD), det eneste partiet som har tatt standpunkt mot det «hodeløse eksperimentet med islamsk berikelse, fortsatt bare oppnår 16 % på meningsmålingene».

Selv om AfD skulle vokse seg langt større, så vil den tyske koalisjonstradisjonen forhindre at AfD får politisk innflytelse uten at de oppnår rent flertall. Så for de som ønsker endret migrasjonspolitikk er det liten grunn til å håpe på AfD.

«Situasjonen kommer til å bli mye verre før den kan bli bedre. Derfor snakker en tysk politiker om borgerkrig», skriver Delingpole.

Delingpoles beskrivelse av den politiske situasjonen i Tyskland kan minne om det vi ser etter valget i Sverige.

Delingpole spør: «Hvorfor påfører Tyskland seg selv denne massemigrasjonen?»

Svaret hans er – i tillegg til vedvarende skyldfølelse for Holocaust og WW2 – todelt:

Økonomi:

«Det er et syn, promotert av MSM og venstreliberale (men også «myke konservative») at siden Tyskland har en aldrende befolkning trenger man «friskt blod» i form av unge migranter (…) for å holde økonomien gående.

Dette er åpenbart nonsens», sier Delingpole og henviser bl.a til Douglas Murrays bok «The Strange Death of Europe» for en komplett avvisning av denne teorien.

Anti-nasjonalisme, «ingen grenser», New World Order:

«Dette verdenssynet promoteres og finansieres av George Soros og hans disipler, og er som en trosbekjennelse for mange på ytre venstre. Å oppmuntre til migrasjon fra fremmede kulturer vil uunngåelig gjøre oss til bedre mennesker (…) selvsagt vil det oppstå enkelte små problemer, men siden denne New World Order er så innlysende ønskelig, er ingen ofre for store i veien mot målet».

Slike tanker og argumenter fremmes ifølge Delingpole av en «global, liberal elite som dominerer våre myndigheter (globalt, nasjonalt og lokalt), våre sivile institusjoner og næringslivet».

Delingpole tar et oppgjør med denne «eliten»:

«Se på den maoistiske tankegangen som vinner frem i (…) Silicon Valley og akademia: alt som bekjemper «hvite privilegier» må være ønskelig. Se hvordan MSM (…) brennemerker selv fredelige protester som høyreekstremisme. Se hvordan massevoldtektene i Köln og andre byer ble forsøkt dekket over».

Det verste er, ifølge Delingpole, at hvis det ender i borgerkrig, så kan ikke den opprinnelige europeiske befolkning stole på at myndigheter og maktapparat vil være på deres side.

Den anonyme tyske politiker er ikke den første myndighetsperson som advarer mot en reell risiko for borgerkrig i Europa. I 2016 advarte sjefen for fransk sikkerhetstjeneste Patrick Calvar bak lukkede dører det franske parlamentets forsvarskomité om at Frankrike«står på randen av borgerkrig».

Delingpole avslutter sin artikkel med et enkelt spørsmål:

«Når det er en dyp kløft mellom hva våre myndigheter og globale eliter mener om islam og immigrasjon – og hva vanlige folk mener om det samme – hvordan kan det være mulig med en lykkelig slutt?».