Hva er en Prepper?


Prepper    /ˈprɛpə/

Substantiv:  Prepper.

Flertall substantiv: Preppers.


En person som tror at en katastrofal katastrofe eller nødsituasjon sannsynligvis vil oppstå i fremtiden.
Og gjør aktive forberedelser til det.
Vanligvis ved å lagre mat, ammunisjon og andre forsyninger.
"Det er ingen enighet blant preppers om hvilken katastrofe som er mest overhengende".


Det er ikke et ord som har eksistert i lang tid, og mange har kanskje ikke hørt det før.

Alt det egentlig betyr er å være klar eller forberedt på enhver hendelse.

På mange måter er mange av oss allerede preppere.

Vi har penger spart for en nødsituasjon når det oppstår, eller vi har et førstehjelpsutstyr vi tar med på ferie eller på turer i bilen.

Dette er måter en prepper forbereder.


En prepper er en person som aktivt forbereder seg og sine familier på alle slags nød- eller naturkatastrofer.

Det kan være et sykdomsutbrudd, jordskjelv, krig eller sivil uro.

En prepper vil se på en måte å overleve og være klar før en hendelse inntreffer.

En prepper mener det er viktig å være klar for hvis SHTF, og vil ofre en del av familiens fritid og for å gjøre alle klare foren eventuelle forestående katastrofe.

Ikke alle preppere vil forberede seg på en katastrofe.

Men alle ha et overlevelsessett som vil hjelpe til den tid når det er behov for.


Hva er prepping?


Still deg seg følgende spørsmål !


• Hva om strømmen går i bare noen få dager?
• Hele familien min er blitt syk, og ingen kan gå ut å handle matvare.

• Hva hvis lokale vannforsyninger ble forurenset? (askøy kommune 2019)

• Vil du kunne overleve med maten og vannet du har i huset ditt i en dag eller en uke?
• Har du andre måter å varme opp og lage mat på?


Prepping betyr å bli preppet eller forberedt.

Det betyr ikke at du er rart eller merkelig, eller at Zombie Wars er rundt hjørnet.

Etter det nylige ekstreme værforhold som varme og flom som var utenom sesongen.

Er det mange som er uforberedt på sånn hendelsen.

Strøm og vann er kuttet av, det er ingen begrensede/ubegrenset ressurser tilgjengelig i begynnelsen, og ved å være forberedt du vil ha et lager av mat og vann, batterier eller en generator med drivstoff.

Det er en nød reserve som gir mening.


Den menneskelig instinkt er vår egen overlevelse og den av familie og venner.

Selv et liten lager med ekstra mat kan hjelpe deg i en nødsituasjon.

Derfor bør du tenke på å forberede og være forberedt.


Prepare because you cannot predict what will happen.


Årsakene kan være mange og varierte avhengig av hva du oppfatter som en trussel eller krise.

Som kan skje med deg og din familie.

Noen mennesker vil forberede seg på grunn av at deres beliggenhet er utsatt for ekstreme værforhold (flom), eller de kan se en mulig trussel i fremtiden.

Det smarte valget i prepping er at du er forberedt på at det som kommer med deg og vil være selvforsynt.

Realistiske bekymringer kan være:

• Husly.
• Mat og vann.
• Alternative strømforsyninger for belysning, oppvarming, matlaging.
• Førstehjelpsskrin.
• Nettverket av likesinnede individer og familier du kan stole på.


Tips til nye preppers.

• Gjør litt research for prepping.
• Utarbeide en beredskapsplan og studere den og gjør familien klar.
• Ha en bug out bag klar hvis du trenger å forlate hjemmet.
• Ha en nødkontaktliste.
• Bestem hvem som skal inkluderes i planen din.
• Gjør planen din til en del av hverdagen.
• Få økonomien i orden.
• Oppmuntre familien til å bli med deg.
• Hvis du trenger å begynne å trene og spise riktig.
• Bestem hvor du skal reise til hvis SHTF.

geoengineering norway