Denne nettsiden handler om å utdanne deg selv, dele, forene og komme til erkjennelsen av at styrke i felleskapet vil hjelpe deg å være mer forberedt på det som måtte komme.

Dele ressurser og informasjon med deg for å forberede deg i tilfelle av en natur eller menneskeskapt katastrofe.

Enten du er en survivalist, prepper, friluftmennesker, speider eller bare en vanlig person.