Hvordan kan du finne mat i naturen.


Etter vann er menneskets mest presserende krav mat.
Når man vurderer nesten enhver hypotetisk overlevelsessituasjon, kommer sinnet straks tilbake til mat.
Med mindre situasjonen oppstår i et tørt miljø, vil selv vann, noe som er viktig for å opprettholde kroppens funksjoner, nesten alltid følger mat i våre tanker.

Den overlevende må huske på at de tre essensielle for å overleve er: vann, mat og husly prioriteres i henhold tilden faktiske situasjonen du er i.

Dette vurdering må ikke bare være tidlig, men også være nøyaktig.

Noen situasjoner kan være så alvorlig at ly har prioritet over både mat og vann.

Dyr som mat.

Med mindre du har sjansen til å ta et stort vilt, må du konsentrere deg om de mindre dyrene på grunn av deres overflod.
De mindre dyrearter er også lettere å forberede.
Du trenger ikke å kjenne alle dyrene som passer som mat.

Relativt få dyr er giftige og derfor bare en mindre liste å huske.
Det som er viktig er å lære vaner og adferdsmønstre eller spor av dyrearter.
For eksempel dyr som er utmerket for fangst.


Dyr som bor i et bestemt område og har en hule eller en rede der, dyr med noe faste fôringsområder.
Og dyr som har stier som fører fra ett område til et annet.
Større dyr,som elg og villrein, streife over store områder og er litt vanskeligere og fange.

Du må også forstå mat vanetil en bestemt art.
Med noen få unntak kan du spise alt som kryper, svømmer, går eller flyr.
Det første hinderet er å overvinne din naturlige aversjon mot denne spesielle matkilden.

Historisk sett har folk i sultesituasjoner benyttet seg av å spise alt de kan forestille seg sommat.
Noen som ellers har etsunnt mat vane vilignorerer dissepå grunn av personlige preferanser eller fordi han mener detikke er godt, risikere sin egen overlevelse.
Selv om det kan være vanskelig i begynnelsen, bør en overlevende spise hva som er tilgjengelig for å opprettholde sin helse.

6 matvaren som du kan varme på en pinne.

1. Hot Dog.

2. Kaker/brød.

3. Bacon.

4. Grillet ost.

5. Egg.

6. Marshmallow.


Når du er i naturen, er det viktig å beskytte maten din

Du må sørge for at dine måltidene ikke blir tatt av Yogi Bear og lignende.

Det er også kritisk for din sikkerhet.
En overnatting i skogen kan vise seg dødelig hvis midnattsmatet lokker en grizzlybjørn inn i teltet. (Hvis er bjørner i denne område).

geoengineering norway