Skills & Training.


Det er mange ting du kan fordype deg i, for eksempel hvis du er tapt i skogen eller sjekker din Bug Out-rute til en Bug Out Location (BOL) som selvfølgelig er viktig. 

 

Blir også ofte spurt om hva som er forskjellen mellom overlevelse og bushcraft. 

Forskjellene er som følger:  

Bushcraft er kunnskap om naturen og hvordan den kan brukes optimalt og ansvarlig for levebrød.  

I dag er dette ikke lenger dagens orden, men det var en gang kjernen i vår eksistens. Bare se på de gjenværende naturstammene.  

De er fortsatt avhengige av denne kunnskapen.  

Det er kunsten å leve i, med og fra naturen! I bushcraft lærer du av naturen, og du må lære deg forskjellige naturlige ferdigheter som veldig godt kan klassifiseres som overlevelsesteknikker, men som vil finne sted i en relativt luksuriøs setting.  

Mens det er en overlevelse, må ulike overlevelsesevner læres under mindre behagelige eller forferdelige forhold. 

Også spørsmålet, vil du starte med en bushcraft først eller med en overlevelsesevne?

 

Dette er en personlig beslutning som bare du vet svar på, vi kan gi deg følgende råd:  

Har du aldri slått leir før?

Da anbefaler vi at du først lærer deg bushcraft.  

Selvfølgelig kan du først lære deg å overleve, men gapet mellom et luksusliv og en overlevelse med liten eller ingen luksus er da veldig stor, slik at overlevelsen, realistisk som den er, kan oppleves som (veldig) ubehagelig.  

Har du slått leir før?

Kanskje du umiddelbart kan ta utfordringen med å overleve.  

Vurder deretter om du kunne tåle dette. 

Kjenn deg selv!  

 

Har du bodd i telt mange ganger?

 

Da vet du hvordan det er å gå i regnet hele dagen?  

Da kan du selvfølgelig bare begynne med bushcraft.  

Men du kan bare begynne å lære deg dine overlevelsesevner.  

Tross alt vet du hvordan det er å være våt og relativt kald ute i lang tid. Likevel vil overlevelse være en reell utfordring for deg! 

 

Imidlertid er det 7 ferdigheter som kan hjelpe deg med å overleve hvis du befinner deg i en uventet situasjon.  

Der kan du trenge disse ferdighetene for å overleve eller komme videre.  

Det er liksom de topp 7 ferdighetene du burde være i stand til å gjøre.  

Disse ferdighetene praktiseres/praktiseres best med en BOB (Bug Out Bag) og EDC (Every Day Carry) med alle dine kjente verktøy for å lære og bruke hver av disse ferdighetene.  

Husk at det er stor forskjell mellom overlevelse i villmark og bymiljø. 

 

Viljen til å overleve.

Ironisk nok avhenger med stor sannsynlighet hva slags katastrofe eller krise i stor grad av ditt ønske og intensjon om å overleve uansett hva som kommer deg. 

 

Test alt.

Din kunnskap, ferdigheter, hjemmets sikkerhetsutstyr og ulike beredskapsplaner for forskjellige scenarier.  

Ha jevnlige samtaler med familiemedlemmer/venner angående beredskap og hva du kan forvente hvis det verste skjer. 

Dette er de 7 ferdigheter du må kunne.

  1. Lag bål. 

  2. Finn vann.  

  3. Lag ly.  

  4. Finn mat.  

  5. Førstehjelp.  

  6. Planlegging.  

  7. Lær signalene.