Hva er røyket mat?

Røykingved bearbeiding av mat, eksponering av spekemat og fiskeprodukter for å røyke for å bevare dem og øke deres smak ved å tilsette smak og gi en rik brun farge.


Tørkevirkningen av røyken har en tendens til å bevare kjøttet, selv om mange av kjemikaliene som er tilstede i trerøyk (f.eks. Formaldehyd og visse alkoholer) også er naturlige konserveringsmidler.​

Røyking er en tradisjonell tilberednings- og konserveringsmetode som girgod smak og lenger holdbarhetstid, samt en særpreget røyksmak.
Røyking medfører at matvarene påvirkes av kald eller varm røyk, fra eneller flere sorter trevirke.

Mat som røykes kan på forhånd være saltet, dette øker holdbarheten ytterligere.


Ved bruk avulike tresorter kan duoppdage en verden full av ulike smaker.
Røyking av mat er en raskt voksende fritidsinteresse, slik grilling har værti mange år.

Det er ingen begrensning for hva du kan røyke.

Røykaromaer er smaksstoffer som maten injiseres med, dusjes med eller dyppes i, for at den skal smake som om den er røkt. Disse dannes ved å bryte med tre med varme.

Røykaroma består av en kompleks blanding av stoffer som gir forskjellige smaker av røyk.

I følge mattilsynet er røykearoma mindre helseskadelig enn tradisjonell røyking, men det er viktig at maten merkes ordentlig slik at du opplyses om hvordan maten er røkt.

Når du røker maten på tradisjonelt vis dannes det stoffer vi kaller polysykliske aromatiske hydrokarbon (PAH). Dette er forbindelser som kan virke kreftfremkallende og skadelig for arveanlegget.

geoengineering norway