Solenergi.

Sola er uten tvil vår største og viktigste energikilde.

Den gir varme, lys og ikke minst energi.

Energien fra sollyset er opphavet til nesten alle andre energikilder vi har her på jorda, både fornybare og ikke-fornybare.


Fotosyntesen, en av naturens viktigste kjemiske prosesser, ville ikke fungert uten sollys.

Ingen fotosyntese ville ha ført til et svært beskjedent planteliv, som igjen hadde satt en stopper for fossile brennstoff som kull, olje og gass.

Sollys er også med på å varme opp luft, noe som fører til lokale høy- og lavtrykk som igjen skaper vind. Vinden er videre med på å lage bølger i havet. Sola er i tillegg til alt dette en fornybar energikilde, såfremt den fortsetter å brenne!


Solcellepanel– Omdanner solenergi til elektrisitet.


Et solcellepanel har som oppgave å generere strøm gjennom å absorbere sollys.

For å absorbere så mye sollys som mulig ligger det et tynt antireflekterende belegg på toppen av solcellen.

Dette er ofte svart eller mørkeblått fordi mørke farger absorberer lys bedre enn lyse farger.

Under belegget ligger det en halvleder som utgjør mesteparten av solcellen.

Halvledere er en gruppe stoffer som er unike fordi de leder elektrisk strøm dårlig.


Men ved å tilsette små mengder av andre stoffer kan vi endre egenskapene i materialet og dermed kontrollere ledningsevnen. Dette kalles doping.

Over 90% av alle solceller er basert på halvlederen silisium, og dette grunnstoffet dopes vanligvis med bor og fosfor.

Disse stoffene brukes fordi de har et gunstig antall elektroner i ytterste skall.

Når sollys treffer solcellen kan vi lede disse elektronene gjennom en krets.

Da genereres det strøm, for strøm er nettopp elektroner i bevegelse.Solfanger– Omdanner solenergi til varmeenergi (termisk energi).


Vi kjenner til to typer solfangere;

Flate og konsentriske.

En typisk flat solfanger er en liten kasse med vann dekket av glass.

Den fungerer som et lite drivhus og varmer opp vannet.

Kassen er svart, fordi mørke overflater absorberer varme i større grad enn andre farger.

Vannet renner gjennom tynne rør som ligger i buktninger i kassen.


Siden overflaten blir varmet opp av den absorberte solenergien, blir også luften inne i boksen oppvarmet.

Den varme overflaten og den varme luften inne i boksen er med på varme opp vannet som renner gjennom rørene. Desto lenger tid det tar for vannet å renne gjennom, desto mer solenergi blir absorbert.

Vanntemperaturen kan komme opp i hele 90 grader celsius.


Solfangeren bør alltid plasseres mot solen. Ved ekvator blir dette rett opp mot himmelen, mens ved den nordlige halvkule blir dette på skrå mot syd. Solfangere blir som regel brukt til å forsyne boliger med varmt vann.


Mange bobil eiere, turgåere, naturentusiaster og preppers innser alle viktigheten og bruken av bærbar solenergi.
For å forberede seg fornødssituasjon, har det vært en utvikling former bruk av solenergi.

Hovedsakelig fordi bærbare solcellepaneler og relaterte produkternå relativt rimelig, kompakt, lett, trygt, enkelt å bruke.


Og leverer en overraskende langsiktig fornybar energi og er allsidig.

I tillegg kan denne bærekraftig kraftkilden på lang sikt være av stor betydning for å overleve i villmarken, eller hvis strømnettet er nede.

En pålitelig back upav solenergi er noe som enhver respektabel Homesteader og Prepper burde ha i sin besittelse.
Spesielt en som er enkel og rimelig.

Det er en av de beste tingene du kan gjøre for å forberede deg på en SHTF-katastrofe.
Fordeler med en pålitelig back up av solenergi er mange, og det er ren energi, enkel å installere, praktisk talt ingen vedlikeholdsbehov, ingen direkte sollys nødvendig og har et langt gjennomsnittlig levetid.

En DIY-solenergi-backup-prosjekt kan nesten allesette sammen.


Hvilke muligheter er det med solenergi?

Passiv solenergi
Bruk solenergi uten mekaniske systemer.

Termisk solenergi
Bruk varmen fra solen til å varme opp vann eller produsere strøm

Fotovoltaisk solenergi
Direkte produksjon av elektrisitet fra sollys.

geoengineering norway